+ 31 6 57 71 57 43    marianne@kremeradministratiekantoor.nl

Salarissen

U kunt uw salarisadministratie door ons laten uitvoeren.  De salarisadministratie wordt altijd vakkundig en vertrouwelijk door ons uitgevoerd.

Kremer Administratiekantoor kan de volgende taken van uw salarisadministratie voor u doen:
-  het invoeren van nieuwe werknemers, eventueel met een op te stellen arbeidsovereenkomst
-  de loonverwerking van uw werknemers
-  de loonaangiften
-  de loonjournaalposten
-  het beantwoorden van vragen van werknemers
-  de loonbeslagen
-  de pensioenberekeningen
-  de berekening van gedifferentieerde premie inzake de wet Bezava
-  de ziekteverzuimregistratie
-  de verlofdagenregistratie
-  en verder alles wat met de salarisadministratie te maken heeft.

De tarieven die Kremer Adiministratiekantoor hiervoor hanteert, kunnen ook in een all-in tarief per jaar worden berekend. Wij kunnen hiervoor een passende offerte maken. Neem daarvoor contact met ons op via salaris@kremeradministratiekantoor.nl