+ 31 6 57 71 57 43    marianne@kremeradministratiekantoor.nl

Werknemers

Uw praktisch werkgerver heeft ervoor gekozen het juridich werkgeverschap uit te besteden aan Kremer Administratiekantoor welke zich weer heeft aangesloten bij One Payroll. One Payroll verzorgt voor bedrijven zoals uitzendbureaus, werving- en selectiebureaus, detacheringsbureaus en andere intermediairs de personeels-en salarisadministratie. One Payroll verwerkt uw declaraties betaalt uw salaris en verstrekt uw loonstroken en jaaropgaven. Ook het zogenaamde ARBO-traject (ziekteverzuim en re-integratie) loopt via One Payroll.

ZIEKTE

Wanneer u ziek bent moet u dit ALTIJD vóór 09:30 uur ‘s ochtends telefonisch aan ons melden via 020-8451074.

Wanneer u bent hersteld en weer aan de slag gaat bij uw inlener, moet u dit als volgt melden:

  • Werknemers met een Fase A contract (One Uitzendbureau): Beter melden bij ACTURE via telefoonnummer 024-8909470
  • Werknemers met een Fase B/C contract (One Payroll): Beter melden bij ONE PAYROLL via telefoonnummer 020-8451074

URENDECLARATIE

Gewerkte uren altijd uiterlijk vóór dinsdag 12 uur bij ons zijn ingediend én geaccordeerd om die week te kunnen worden verwerkt en verloond. Via het My One kunt u online gewerkte uren declareren en uw loonstroken en jaaropgaven opvragen. U ontvangt toegangscodes van My One pas nadat uw dossier compleet is.

BETALING

Afhankelijk van uw contract ontvangt u wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks uw loon of salaris. Standaard verlonen wij elke woensdag na de gewerkte week uw uren uit (bij weekbetaling). Indien u per 4 weken betaalt krijg, verlonen wij op de woensdag in week 5 de uren van week 1 t/m 4. Bij maandbetaling verlonen wij op de woensdag in de eerste volle week van de nieuwe maand. Houdt altijd rekening met 1 a 2 dagen verwerkingstijd van transacties door de banken.

VAKANTIE

U heeft recht op vakantie. U wordt doorbetaald op algemeen erkende feestdagen waarop u anders normaal zou werken. 8% van uw loon wordt gereserveerd voor uw vakantiebijslag (vakantiegeld). In juni wordt het vakantiegeld uitbetaald.

PENSIOEN

Afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst bouwt u pensioen op.

UW DOSSIER

Wanneer uw dossier niet compleet is mogen we niet tot betaling overgaan. Zorg er dus voor dat u direct documenten invult, ondertekent en retour stuurt. Uw personeelsdossier is compleet wanneer wij de volgende zaken ingevuld en ondertekend van u hebben ontvangen:

  • Arbeidsovereenkomst,
  • ID-Checker Formulier met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart beide zijden) ,
  • AVI Formulier: ArbeidsVerleden Inlichtingen (AVI) en Loonbelastingverklaring,
  • ARBO Formulier
  • de ondertekende Algemene Voorwaarden (in fase B en C)

Verder moet ook de plaatsingsbevestiging of inleenovereenkomst ingevuld en ondertekend retour zijn ontvangen van uw inlener.

BEGRIPPEN

One Payroll is een juridisch werkgever. Wij verzorgen het administratieve, financiële en juridische deel van het werkgeverschap. Het bedrijf waar u bent tewerkgesteld is uw inlener. De inlener is uw praktisch werkgever en de organisatie waar u feitelijk de werkzaamheden uitoefent. U werkt ook onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener bepaald bijvoorbeeld: werktijden en voorwaarden, hoogte van uw salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden (vakantiedagen, reiskostenvergoeding ed.), contractverlenging enz.

UW VOORDELEN

U bent als werknemer verzekerd dat u in dienst bent bij met een solide partij die het werkgeverschap professioneel uitvoert. Wij zorgen voor stipte betaling van uw salaris en vakantiegeld en doen de afdracht van alle loonbelastingen. Wij controleren op de juiste toepassing van uw CAO en voeren wettelijke loonsverhogingen en periodieken door waar u recht op heeft. One Payroll bezit alle belangrijke kwaliteitskeurmerken en branchecertificeringen en wordt uitgebreid gecontroleerd op het correct naleven van wet -en regelgeving van het arbeid -en uitzendrecht. Wij zijn onder andere NEN4400-1 en VCU gecertificeerd, ABU lid en geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.

ONE PAYROLL BV EN ONE UITZENDBUREAU BV

One Payroll bestaat uit 2 bedrijven, te weten: One Payroll BV en One Uitzendbureau BV. Heeft u een Fase A contract (uitzendovereenkomst)? Dan valt u onder One Uitzendbureau BV. Werknemers met een Fase B contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) of een Fase C contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) vallen onder One Payroll BV. U kunt dit ook terugvinden op uw contract en loonstroken. Wanneer u overgaat van Fase A naar Fase B zijn wij verplicht uw reserveringen en niet-genoten vakantiedagen uit te keren.


VRAGEN?

Voor vragen over bijvoorbeeld uw loonstrook, jaaropgave, betaling van uw salaris, vakantiedagen, vakantiegeld, pensioen en ziektegeld leest u eerst de veelgestelde vragen van werknemers of neemt u tijdens werkdagen tussen 9:00 en 17:30 uur contact op met onze helpdesk via telefoonnummer +31 6 57 71 57 43 of per email via payroll@kremeradministratiekantoor.nl